corona

Het risico op verdergaande verspreiding van Corona(Covid-19) neemt toe en dat heeft gevolgen voor onze bedrijfsvoering. In grote lijnen gaan de bedrijvigheden bij MDI logistics door. Echter hebben wij wel gekozen voor een aantal maatregelen:

  • Wij zijn telefonisch beperkt bereikbaar doordat een groot deel van onze medewerkers vanuit huis werkt. Wij vragen u dan ook om contact op te nemen via e-mail.
  • De chauffeurs van MDI logistics zullen ook de contacten met u zoveel mogelijk beperken.
  • Het proces van het afpakken zetten we om deze reden tijdelijk stop.

Bovenstaande maatregelen blijven wij handhaven tot nader bericht.

We hopen op uw begrip en dat deze maatregelen van tijdelijke aard zijn!